Moderna valsts naudas sadales sistēma

Aptuveni idejiski kādu informāciju varētu redzēt lietotājs atskaitē.

Ir ideja, kas jau vairākus gadus nepamet manu prātu. Kā lai padara nodokļu maksātājus laimīgākus? Cilvēki sūkstās par to, ka nodokļos samaksātā nauda nonāk dažu politisko darboņu kabatās vai vispār netiek novirzīta kur pienākas. Ir ideja, par absolūti caurspīdīgas nodokļu sadales sistēmas izveidi. Pati koncepcija ir sekojoša: katrs samaksātais lats ir precīzi atsekojams līdz tas tiek “izdots” no valsts budžeta. Mēs katrs tiešā un netiešā veidā samaksājam kaut kādu naudas apjomu nodokļos. Tiešais ir tas, kur valsts zina, ka nauda nākusi tieši no mums – ienākumu nodoklis, sociālais nodoklis, Nekustamā īpašuma nodoklis, policijas soda kvītis un citi nodokļi, kuri reģistrējas ar mūsu personas kodu. Netiešie ir nodokļi, kurus dēļ mūsu darbībām maksā citi (PVN, Akcīzi, nodevas, valsts komisijas). Protams tie ir tiešie nodokļi tiem uzņēmumiem, kas tos reāli pārskaita uz valsts budžetu.

Kā panākt, lai cilvēks (privātpersona) varētu tiešā veidā iesaistīties tieši nomaksāto nodokļu pārdalē?

Vienkārši – izveidojam interneta portālu, kur katrs precīzi redz katru mēnesi cik un kādus nodokļus viņš ir samaksājis. Tāpat cilvēks redz, kur tieši viņa samaksātie nodokļi ir nonākuši – 120 Ls ir izmaksāti pensija kundzei Krāslavā, 200 Ls kā atalgojums medmāsai “Stradiņos”. Tad katrs cilvēks konkrēti redzētu kur tieši konkrēti tā nauda ir nonākusi.

Tāpat ļoti labi būtu iespēja cilvēkam pašam noteikt, kurās jomās viņš vēlas, lai viņa nauda tiktu novirzīta. Kā mēs zinām, tad katrā budžeta pozīcijā ir kāda summa, kas paredzēta konkrētajā gadā. Kādēļ lai nedotu cilvēkiem iespēju kļūt par kādas jomas “sponsoru”. Piemēram, man ir aktuāli izglītība, jaunās māmiņas, veselības aprūpe. Un Es pasaku, ka vēlos, lai mani nodokļi primāri tiktu novirzīti šīm nozarēm. Tad es zināšu un redzēšu, ak katru mēnesi es samaksāju algu kādai Medmāsai, kādam pasniedzējam universitātē vai kā bērnu pabalsts vairākām māmiņām.

Tas šķiet utopiski, bet rezultātā cilvēkiem radīsies pārliecība, ka viņu samaksātā nauda nonāk lietderīgās vietās, cilvēkam svarīgās jomās. Manuprāt, šāda sistēma ļautu cilvēkiem iegūt lielāku atbildības sajūtu par nomaksātajiem nodokļiem un sajust to konkrēto  labumu, ko nomaksātais lats paveic sabiedrības labā.

No tehniskā viedokļa tas ir visai viegli īstenojams. Pieņemam, ka katrs samaksātais lats ir atsevišķs objekts, kuram mēs piešķiram unikālu identifikācijas numuru. Šie numuri tiek atsekot viscaur valsts naudas aprites sistēmai līdz pat nonākšanai pie izmaksas. Tādā veidā ir iespējams atsekot un atskaitīties man kā nodokļu maksātājam, ka mans konkrētais lats ir aizgājis tur un tur.

Nezinu kā citiem, bet sajūta, ka es zinu kur tiek tērēta mana nauda un iespēja noteikt industriju kur tieši tiek novirzīti mani konkrētie latiņi, palielinātu manu uzticību milzīgajai naudas pārdales mašīnai, ko sauc par Valsts budžetu un morāli liktu man sajusties vajadzīgākam šai sabiedrībai. Es precīzāk redzētu ko tieši es daru šīs sabiedrības labā …