Audioraidījums: Pārdevēja piezīmes #4 Pārdošanas process un iespēju analīze

Pārdošanai ir savs process, kuru var izskaidrot un definēt, tam ir dažādi statusi un mērījumi.

Ieraksta tēmas:
1. Pārdošanas process
2. Pārdošanas statusi
3. Darījuma varbūtība
4. Pārdošanas analītika
5. Iesaldētie darījumi

Dodies un noklausies portālā 20minutes.lv!